Beboerforeningen

Falsled beboerforening er stiftet i Svanninge Sognegaard den 21. marts 1986 og har, som sin fornemmeste opgave, at samle Falsleds beboere til i fællesskab at fremme byens vækst, trivsel og forskønnelse, således at man bevarer og udvikler det lokale islæt, samt at sikre Faldsled gamle skole som samlingssted for egnens beboere.

Foreningen skal herudover med henblik på at fremme disse formål, søge etableret et godt forhold til kommune og andre offentlige myndigheder samt påtage sig at føre forhandlinger med disse på medlemmernes vegne.

Falsled beboerforening arrangerer en række aktiviteter i løbet af året fx udflugter,  Sank Hans fest, den årlige byfest på Falsled Havn, nytårsbadning samt fællesspisninger. 
 
 Bestyrelsen er ansvarlig for, at badebroen sættes op på stranden ved "sorte sten", og ved hjælp af byens borgere bliver strand, grillplads og grøntområde ryddet og vedligeholdt. Broen tages ned igen i efteråret.

At være medlem af Falsled beboerforening koster kr. 100,- for medlemmer over 18 år, og foreningen har ca. 400 medlemmer.
Bestyrelsen opfordrer til, at kontingent betales elektronisk.
Du kan betale via Mobile Pay på 77388
eller
via bankoverførsel til reg 0828 kontonr. 8015771756
HUSK
at skrive navn og adresse på overførelsen.
Uanset om det er Mobile Pay eller bankoverførsel.
Det er også muligt at betale kontant til Lene Justesen.
Assensvej 433. Tlf. 50270104RIS OG ROS MODTAGES MED KYSHÅND
IDEÉR ELLER INDSLAG TIL HJEMMESIDEN sendes til:
falsledbeboerforening@gmail.com
 
HUSK at følge med ved Lokalnyt 
https://www.faldsled-millinge-svanninge.dk/
 
Faldsled Beboerforening - 5642 Millinge