Beboerforeningen

Falsled beboerforening er stiftet i Svanninge Sognegaard den 21. marts 1986 og har, som sin fornemmeste opgave, at samle Falsleds beboere til i fællesskab at fremme byens vækst, trivsel og forskønnelse, således at man bevarer og udvikler det lokale islæt, samt at sikre Falsled gamle skole som samlingssted for egnens beboere.

Foreningen skal herudover med henblik på at fremme disse formål, søge etableret et godt forhold til kommune og andre offentlige myndigheder samt påtage sig at føre forhandlinger med disse på medlemmernes vegne.

Faldsled beboerforening arrangerer en række aktiviteter som en forårstur, teatertur, den årlige byfest på Falsled Havn, samt fællesspisninger, i forbindelse med fastelavn og juletræsfest. Hvert år i maj, afholdes der kontingentdag på Falsled gamle skole, hvor medlemmer kan forny deres medlemskab og nye medlemmer kan meldes ind. Bestyrelsen byder på en kop kaffe og småkager.
Samme dag sættes badebroen op på stranden ved "sorte sten", og ved hjælp af byens borgere bliver strand, grillplads og grøntområde ryddet og vedligeholdt for sommeren der står for dør. Broen tages ned igen i efteråret.

At være medlem af Falsled beboerforening koster kr. 100,- for medlemmer over 18 år, og foreningen har ca. 400 medlemmer.


Udlejning:

Møbler: kr. 5,00 pr. stol og kr. 25,00 pr. bord
Hoppeborg: kr. 1000,- pr. døgn. Hentes og aflevers af lejer.
Haveborde og havestole: kr. 5,00 pr stol, kr. 10,00 pr. små bord og
kr. 25,00 pr. store bord
Grill: kr. 300,00 + kr. 300,00 i depositum
Lyskæde: kr. 50,00 pr. kæde med hvide pærer og
kr. 100,00 pr. kæde med farvede pærer + kr. 200,00 i depositum
Kostumer: fra kr. 25,00 til 150,00
gælder for en hel uges leje. + kr. 200,00 i depositum

Beløb betales ved afhentning og depositum tilbagebetales når de lånte genstande afleveres som de var ved udlån, rengjort og uden skader.

Leje af møbler samt lån af øvrige service fra ”Den Gamle Skole”, er kun for Beboerforeningens medlemmer.
Inde-møbler må absolut ikke benyttes udendørs.
Vi henstiller til at der passes på tingene og at ALT afleveres i samme stand,
som det blev modtaget.

Kontakt Orla Bahl Tlf: 62681576
Priser pr. april 2018


RIS OG ROS MODTAGES MED KYSHÅND
IDEÉR ELLER INDSLAG TIL HJEMMESIDEN sendes til:
falsledbeboerforening@gmail.com
 
HUSK at følge med ved Lokalnyt 
https://www.faldsled-millinge-svanninge.dk/

Årsregnskab

2017 Årsregnskab - SE HER
Faldsled Beboerforening - 5642 Millinge