Generalforsamling 18. marts kl. 19:00


Beboerforeningen ønsker alle medlemmer velkommen til Den gl. Skole kl. 19:00.
Drikkelse kan købes til en billig penge og beboerforeningen giver noget at bide i.

Dagsorden til Generalforsamlingen i Falsled Beboerforening 18. marts 2019

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af Bestyrelsens årsberetning.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget – fastlæggelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- Claus Nielsen (bestyrelse) ønsker genvalg
- Annika Hansen (bestyrelse) ønsker ikke genvalg.
- Winnie Larsen (bestyrelse) ønsker genvalg.
- Leo Plet (suppleant) ønsker genvalg.
- Doris Andresen (suppleant) ønsker genvalg.
6. Valg af revisor.
- Mette Borum, ønsker genvalg
7. Indkomne skriftlige forslag.
8. Eventuelt


  
Faldsled Beboerforening - 5642 Millinge